Formulering

Probeer in uw formuleringen te lange zinnen (plakzinnen), twijfeltaal ('Er zal geprobeerd worden een antwoord te vinden op de centrale vraag.') archaïsmen (aldus, doch, desalniettemin etc.) en onnodig gebruik van passief constructies te vermijden.

vorige volgende