Passief constructies

Een passieve zin is een zin waarin de actie omschreven wordt door een vorm van het hulpwerkwoord worden of zijn in combinatie met een voltooid deelwoord. Deze vorm wordt in wetenschappelijke, technische en ambtelijke teksten veel gebruikt, omdat deze vorm onpersoonlijker (en dus neutraler) overkomt dan de actieve vorm. Een nadeel van de passieve vorm is dat de tekst formeel overkomt. De actieve vorm legt meer nadruk op de persoon die de handeling uitvoert, en heeft daardoor een dynamischer karakter. Een ander nadeel is dat de handelende persoon impliciet blijft.

Voorbeeld:


Er werd beweerd dat de noordtak van de Betuwelijn slechts een minimale vermindering van het wegvervoer teweeg zou brengen.
Het parlement beweerde dat de noordtak van de Betuwelijn slechts een minimale vermindering van het wegvervoer teweeg zou brengen.In de inleiding van een scriptie komt deze passieve constructie veel voor bij de aankondiging van de opbouw van de tekst. Wissel deze passieve vorm af met een actievere vorm en gebruik daarbij formuleringen als:

vorige volgende