Bachelor Informatievoorziening

 

Vinden van relevante literatuur

Bronvermelding en citeren

Fraude en plagiaat

FEB

Is de juiste literatuur gebruikt en is die relevant?

Worden referenties correct gemaakt volgens de Harvard Style of APA richtlijnen en zijn ze compleet?

Er wordt gebruikt gemaakt van het programma Ephorus.

FRW

Is de juiste literatuur gebruikt en is die relevant?

Worden bronvermeldingen correct gemaakt (voor juridische scripties moet de Leidraad voor Juridische Auteurs gehanteerd worden en voor bestuurlijke scripties de APA richtlijnen)?

Er wordt gebruik gemaakt van het programma Urkund.

FSW

Heeft de auteur de geschikte literatuur bestudeerd? Heeft de auteur in relatie tot de onderzoeksvraag / probleemstelling, de juiste elementen uit de literatuur afgeleid?

Worden bronvermeldingen correct gemaakt volgens de APA richtlijnen (en voor Medische psychologie volgens de Vancouver Style)?

Er wordt gebruik gemaakt van het programma Ephorus.

FGW

----------------

Worden bronvermeldingen correct gemaakt volgens de APA richtlijnen (en voor Religiewetenschappen, Theologie en Filosofie volgens de Vancouver Style)?

Er wordt op dit moment geen gebruik gemaakt van een plagiaat detectie programma.

FKT

vorige volgende